Author Topic: Zadávacie listy  (Read 2387 times)

luky

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 400
    • View Profile
Zadávacie listy
« on: 18.02.2014, 13:44:32 »
Odovzdávanie zadávacích listov pre študentov 2.ročníka inžinierskeho štúdia

V piatok 21.2.2014 o 12:00 v posluchárni P25 sa uskutoční stretnutie dekana FEI a vedúceho KPI so študentmi 2.ročníka inžinierskeho stupňa štúdia v študijných programoch Informatika a Aplikovaná informatika. Jeho súčasťou budú dôležité informácie ohľadom diplomových prác. Účasť študentov je povinná, pretože súčasťou stretnutia bude aj odovzdávanie zadaní diplomových prác, ktoré je študent povinný si prevziať osobne v uvedenom termíne.

stránka KPI

v_oid

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 631
    • View Profile
Re: Zadávacie listy
« Reply #1 on: 04.05.2014, 14:49:54 »
nebola povinna

zdroj: nebol som tam