Author Topic: Pisomka z PG  (Read 48779 times)

JBull

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 148
  • View Profile
Pisomka z PG
« on: 23.10.2006, 22:04:28 »
Caute, pisal uz niekto ten test z grafiky, alebo kedy budete pisat...nemohol by niekto urobit screenshot testu urcite by to pomohlo vela ludom...a z coho sa idete ucit?

Johny Bravo

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2974
 • Da chief!
  • View Profile
  • www.tu-ke.com
Re: Pisomka z PG
« Reply #1 on: 24.10.2006, 22:15:36 »
ja mam az stvrtok.

VTI

 • Newbie
 • *
 • Posts: 19
  • View Profile
Re: Pisomka z PG
« Reply #2 on: 24.10.2006, 22:17:48 »
ludia, plz, pokuste sa aspon spravit printscreen ked uz to budete robit...

Johny Bravo

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2974
 • Da chief!
  • View Profile
  • www.tu-ke.com
Re: Pisomka z PG
« Reply #3 on: 25.10.2006, 00:49:14 »
jj

JBull

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 148
  • View Profile
Re: Pisomka z PG
« Reply #4 on: 25.10.2006, 17:13:44 »
Caute tak ako?co bolo na teste?...

kissk

 • VIP
 • Newbie
 • *****
 • Posts: 34
  • View Profile
Re: Pisomka z PG
« Reply #5 on: 25.10.2006, 22:56:47 »
neskorsie este napisem presnejsie tie otazky.....inac nefungovalo ctrl+c a printscreen  :j_sad:
1. Aku transformaciu v 3D priestore reprezentuje nasled. rovnica:

Xssz = -J^x*cos(alfa)*Xuss+J^y*cos(beta)*Yuss
Yssz = -J^x*sin(alfa)*Xuss-J^y*sin(beta)*Yuss+J^z*Zuss

a.kolme premietanie
*b.axonometricku zobrazovaciu transformaciu
c.perspektivne premietanie
d.otocenie v 3D priestore
e.posunutie v priestore

2.Skratka GDI znamena:
Graphic device interface - rozhranie grafickeho zariadenia

3. Predpokladajme ze existuje nasl. fcia na vykreslenie trojuholnika:
void DrawTriange()
{
        glBein(GL_TRIANGLES)
                glColor3f(1.0f,0.0f,0.0f);
                glVertex3f(0.0f,1.0f,0.0f);
                glColor3f(0.0f,1.0f,0.0f);
                glVertex3f(-1.0f,-1.0f,0.0f);
                glVertex3f(1.0f,-1.0f,0.0f);
        glEnd();
}

Ktora z uvedenych implementacii fcie DrawGLScene() by generovala vystup uvedeny na
obrazku?

a. int DrawGLScene(GLvoid)
{
        glClear.....
        glLoadIdentity()
        glTranslate(-1.0,1.0,-6.0)
                Draw triangle
         -- II --  (1.0,-2.0,0.0);
                - II-
         -- II --  (1.0, 2.0, 0.0)
                - II -
        return TRUE;

b.        --II--
        --II--       
        --II--       
        --II--       
        glLoadIdentity()
        glTr..(1.0,1.0,-6.0)
                Draw...
        glLoadIdentity()
        glTr..(0.0,-1.0,-6.0)
        return TRUE

d.        -II-
        glLoadIdentity()
        glTr..(-1.0,1.0,-6.0)
                DrwTriangle..
        glTr (2.0,0.0,0.0)
                --II--
        glTr..(-1.0,-2.0,000)
                Draw Tr..
        return True

4.Aku transformaciu vyjadruje maticovy zapis>
e. Transformacia tocena okolo osi x v 3D priestore

5.  2-D

6.medzi atributy GDI objektu stetec (Brush ) patria:
b.Tvar stetca
e.vyplnovy vzor

Johny Bravo

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2974
 • Da chief!
  • View Profile
  • www.tu-ke.com
Re: Pisomka z PG
« Reply #6 on: 26.10.2006, 02:14:07 »
 
 
1
Známky: 1
   Skratka GDI znamená:
Odpoveï:     
   a. Graphic development interspace - grafický vývojový medzipriestor
   b. Graphic device interface - rozhranie grafického zariadenia    Správne
   c. Game development interface - herné vývojové prostredie
   d. general device interface - rozhranie veobecného zariadenia
   e. Graphic development interface - grafické vývojové rozhranie
Správny

2
Známky: 1
   Medzi atribúty GDI objektu tetec (Brush) patria:
Odpoveï:     
   a. Orientácia tetca
   b. Farba tetca    Správne.
   c. Pozícia tetca
   d. Hrúbka tetca    Hrúbka má význam iba pri GDI objete pera, nie pri tetci.
   e. Výplòový vzor     Správne
   f. Tvar tetca

3
Známky: 2
   Predpokladajme, e existuje nasledujúca funkcia na vykreslenie trojuholníka.
void DrawTriangle()
{
glBegin(GL_TRIANGLES);
glColor3f(1.0f,0.0f,0.0f);
glVertex3f( 0.0f, 1.0f, 0.0f);
glColor3f(0.0f,1.0f,0.0f);
glVertex3f(-1.0f,-1.0f, 0.0f);
glColor3f(0.0f,0.0f,1.0f);
glVertex3f( 1.0f,-1.0f, 0.0f);
glEnd();
}

Ktorá z uvedených implementácii funkcie DrawGLScene() by generovala výstup uvedený na obrázku ?
!!! Pozor, dosiahnu rovnaký výsledok, je moné rôznymi spôsobmi !!!
Odpoveï:     
   a. int DrawGLScene(GLvoid)
{
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
glLoadIdentity();
glTranslatef(-1.0f, 1.0f, -6.0f);
DrawTriangle();
glTranslatef(2.0f, 0.0f, 0.0f);
DrawTriangle();
glTranslatef(-1.0f, -2.0f, 0.0f);
DrawTriangle();
return TRUE;
}

   b. int DrawGLScene(GLvoid)
{
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
glLoadIdentity();
glTranslatef(-1.0f, 1.0f, -6.0f);
DrawTriangle();
glTranslatef(1.0f, -2.0f, -6.0f);
DrawTriangle();
glTranslatef(1.0f, 2.0f, -6.0f);
DrawTriangle();
return TRUE;
}

   c. int DrawGLScene(GLvoid)
{
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
glLoadIdentity();
glTranslatef(-1.0f, 1.0f, -6.0f);
DrawTriangle();
glLoadIdentity();
glTranslatef(1.0f, 1.0f, 0.0f);
DrawTriangle();
glLoadIdentity();
glTranslatef(0.0f, -1.0f, 0.0f);
DrawTriangle();
return TRUE;
}

   d. int DrawGLScene(GLvoid)
{
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
glLoadIdentity();
glTranslatef(-1.0f, 1.0f, -6.0f);
DrawTriangle();
glLoadIdentity();
glTranslatef(1.0f, 1.0f, -6.0f);
DrawTriangle();
glLoadIdentity();
glTranslatef(0.0f, -1.0f, -6.0f);
DrawTriangle();
return TRUE;
}

   e. int DrawGLScene(GLvoid)
{
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
glLoadIdentity();
glTranslatef(-1.0f, 1.0f, -6.0f);
DrawTriangle();
glTranslatef(1.0f, -2.0f, 0.0f);
DrawTriangle();
glTranslatef(1.0f, 2.0f, 0.0f);
DrawTriangle();
return TRUE;
}


4
Známky: 2
   Akú transformáciu vyjadruje maticový zápis uvedený na obrázku ?
Odpoveï:     
   a. Transformácia posunutia v 3D priestore
   b. Transformácia posunutia v 2D rovine
   c. Transformáciu zmeny mierky v 3D priestore    Správne
   d. Transformácia skosenia v 3D priestore
   e. Transformácia otoèenia okolo osi Z v 3D priestore
Správny

5
Známky: 1
   Akú transformáciu v 3D priestore reprezentuje následujúca rovnica ?

XSSZ = -JX * cos(alfa) * XUSS + JY * cos(beta) * YUSS
YSSZ = -JX * sin(alfa)  * XUSS - JY * sin(beta) * YUSS + JZ * ZUSS
 
Odpoveï:     
   a. Axonometrickú zobrazovaciu transformáciu    Spráne.
   b. Posunutie v 3D priestore.
   c. Otoèenie v 3D priestore
   d. Kolmé premietanie.
   e. Perspektívne premietanie.
Správny


6
Známky: 3
   Predpokladajme, e existuje následujúca funkcia na vykreslenie modrého tvorca DrawSquare().

void DrawSquare()
{
glColor3f(0.5f,0.5f,1.0f);
glBegin(GL_QUADS);
glVertex3f(-1.0f, 1.0f, 0.0f);
glVertex3f( 1.0f, 1.0f, 0.0f);
glVertex3f( 1.0f,-1.0f, 0.0f);
glVertex3f(-1.0f,-1.0f, 0.0f);
glEnd();
}

Priraïte správne obrázky s výstupom, ku odpovedajúcej implementácii funkcie DrawGLScene().

int DrawGLScene(GLvoid)
{
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
glLoadIdentity();
glTranslatef(-2.0f, 0.0f, -6.0f);
DrawSquare();
glTranslatef(4.0f, 0.0f, 0.0f);
glScalef(1.0f, 1.0f, 1.0f);
DrawSquare();
return TRUE;
}   
int DrawGLScene(GLvoid)
{
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
glLoadIdentity();
glTranslatef(-2.0f, 0.0f, -6.0f);
DrawSquare();
glTranslatef(4.0f, 0.0f, 0.0f);
glScalef(0.5f, 0.5f, 1.0f);
DrawSquare();
return TRUE;
}   
int DrawGLScene(GLvoid)
{
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
glLoadIdentity();
glTranslatef(2.0f, 0.0f, -6.0f);
DrawSquare();
glTranslatef(-4.0f, 0.0f, 0.0f);
glScalef(0.5f, 2.0f, 1.0f);
DrawSquare();
return TRUE;
}   
int DrawGLScene(GLvoid)
{
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
glLoadIdentity();
glTranslatef(-2.0f, 0.0f, -6.0f);
DrawSquare();
glTranslatef(4.0f, 0.0f, 0.0f);
glScalef(2.0f, 0.5f, 1.0f);
DrawSquare();
return TRUE;
}   
int DrawGLScene(GLvoid)
{
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
glLoadIdentity();
glTranslatef(-2.0f, 0.0f, -6.0f);
DrawSquare();
glTranslatef(4.0f, 0.0f, 0.0f);
glScalef(0.5f, 2.0f, 1.0f);
DrawSquare();
return TRUE;
}   
int DrawGLScene(GLvoid)
{
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
glLoadIdentity();
glTranslatef(-2.0f, 0.0f, -6.0f);
DrawSquare();
glTranslatef(4.0f, 0.0f, 0.0f);
glScalef(2.0f, 2.0f, 1.0f);
DrawSquare();
return TRUE;
}   

« Last Edit: 26.10.2006, 02:32:06 by Johny Bravo »

JBull

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 148
  • View Profile
Re: Pisomka z PG
« Reply #7 on: 26.10.2006, 04:19:57 »
No super dakujem velmi pekne,este jedna malickost nevie niekto spravne odpovede na tie otazky s kodami?

kissk

 • VIP
 • Newbie
 • *****
 • Posts: 34
  • View Profile
Re: Pisomka z PG
« Reply #8 on: 26.10.2006, 06:01:02 »
v ot8zje>3
Známky: 2
   Predpokladajme, e existuje nasledujúca funkcia na vykreslenie trojuholníka....

a,d,e vykreslí rovnaké trojuholníky, asi tie budú správne  :bananawrite:

ijohny

 • Newbie
 • *
 • Posts: 10
  • View Profile
Re: Pisomka z PG
« Reply #9 on: 26.10.2006, 16:14:38 »
Takze test zo stvrtka PG1  :ringsmiley:

http://img82.imageshack.us/my.php?image=allws2.jpg
kliknut na obrazokz dovodu ze ma netradicnu velkost 1280x6000px cca
 :o
test bol screenovany aj napriek obmedzeniu moodle systemu via soft Snippy http://www.stahni.cz/index.php?licence=2&dwn=376
 :-X
Dufam ze to niekomu pomoze
:alc:
« Last Edit: 26.10.2006, 19:13:41 by ijohny »

Johny Bravo

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2974
 • Da chief!
  • View Profile
  • www.tu-ke.com
Re: Pisomka z PG
« Reply #10 on: 26.10.2006, 16:41:56 »
medzi základné GDI patrí:
Stetec, pero
Font, bitmapa

Zakladne atributy GDI objektu pero je:
hrubka pera, farba pera, styl ciary


Johny Bravo

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2974
 • Da chief!
  • View Profile
  • www.tu-ke.com
Re: Pisomka z PG
« Reply #11 on: 26.10.2006, 18:14:59 »
tri trojuholniky su nakreslene..

glLoadIdentity();
glTranslatef(-2.0f,0.0f,-6.0f);
DrawTriangle();
glLoadIdentity();
glTranslatef(0.0f,0.0f,-6.0f);
DrawTriangle();
glLoadIdentity();
glTranslatef(2.0f,0.0f,-6.0f);
DrawTriangle();

glLoadIdentity();
glTranslatef(-2.0f,0.0f,0.0f);
DrawTriangle();
glTranslatef(2.0f,0.0f,0.0f);
DrawTriangle();
glTranslatef(2.0f,0.0f,0.0f);
DrawTriangle();

glLoadIdentity();
glTranslatef(2.0f,0.0f,-6.0f);
DrawTriangle();
glaTranslatef(-2,0f,0.0f,0.0f);
DrawTriangle();
glTranslatef(-2.0f,0.0f,0.0f);
DrawTriangle();


woody

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 275
  • View Profile
Re: Pisomka z PG
« Reply #12 on: 26.10.2006, 18:56:05 »
toto je akoze co? :D lebo ak to je odpoved spravna tak dost nechapem lebo pri trojuholnikoch taketo moznosti nemas :P

ijohny

 • Newbie
 • *
 • Posts: 10
  • View Profile
Re: Pisomka z PG
« Reply #13 on: 26.10.2006, 19:16:02 »
toto je akoze co? :D lebo ak to je odpoved spravna tak dost nechapem lebo pri trojuholnikoch taketo moznosti nemas :P

Je to spravne! Uz si aj nieco spravil z grafiky sam? Kedze ty pri trojuholnikoch take moznosti nemas!
« Last Edit: 26.10.2006, 19:17:39 by ijohny »

pholie

 • Guest
Re: Pisomka z PG
« Reply #14 on: 26.10.2006, 20:50:19 »
snad vam to pomoze ;)
« Last Edit: 26.10.2006, 20:52:04 by pholie »

woody

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 275
  • View Profile
Re: Pisomka z PG
« Reply #15 on: 27.10.2006, 00:31:29 »
Je to spravne! Uz si aj nieco spravil z grafiky sam? Kedze ty pri trojuholnikoch take moznosti nemas!
heeej tha ty si dost mudry teda woooow ... bud moj guru a ukaz mi kde v tomto texte su tie moznosti .... lebo ked som to pisal ten obrazok tam este uploadnuty nebol ..... clovek chce pomoct aby niekto nahodou nepisal kraviny a este ho zjebu ..... btw. mam body za aktivitu z kazdeho cvika ....

Code: [Select]
Známky: 2
   Predpokladajme, e existuje nasledujúca funkcia na vykreslenie trojuholníka.
void DrawTriangle()
{
glBegin(GL_TRIANGLES);
glColor3f(1.0f,0.0f,0.0f);
glVertex3f( 0.0f, 1.0f, 0.0f);
glColor3f(0.0f,1.0f,0.0f);
glVertex3f(-1.0f,-1.0f, 0.0f);
glColor3f(0.0f,0.0f,1.0f);
glVertex3f( 1.0f,-1.0f, 0.0f);
glEnd();
}

Ktorá z uvedených implementácii funkcie DrawGLScene() by generovala výstup uvedený na obrázku ?
!!! Pozor, dosiahnu rovnaký výsledok, je moné rôznymi spôsobmi !!!
Odpoveï:     
   a. int DrawGLScene(GLvoid)
{
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
glLoadIdentity();
glTranslatef(-1.0f, 1.0f, -6.0f);
DrawTriangle();
glTranslatef(2.0f, 0.0f, 0.0f);
DrawTriangle();
glTranslatef(-1.0f, -2.0f, 0.0f);
DrawTriangle();
return TRUE;
}

   b. int DrawGLScene(GLvoid)
{
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
glLoadIdentity();
glTranslatef(-1.0f, 1.0f, -6.0f);
DrawTriangle();
glTranslatef(1.0f, -2.0f, -6.0f);
DrawTriangle();
glTranslatef(1.0f, 2.0f, -6.0f);
DrawTriangle();
return TRUE;
}

   c. int DrawGLScene(GLvoid)
{
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
glLoadIdentity();
glTranslatef(-1.0f, 1.0f, -6.0f);
DrawTriangle();
glLoadIdentity();
glTranslatef(1.0f, 1.0f, 0.0f);
DrawTriangle();
glLoadIdentity();
glTranslatef(0.0f, -1.0f, 0.0f);
DrawTriangle();
return TRUE;
}

   d. int DrawGLScene(GLvoid)
{
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
glLoadIdentity();
glTranslatef(-1.0f, 1.0f, -6.0f);
DrawTriangle();
glLoadIdentity();
glTranslatef(1.0f, 1.0f, -6.0f);
DrawTriangle();
glLoadIdentity();
glTranslatef(0.0f, -1.0f, -6.0f);
DrawTriangle();
return TRUE;
}

   e. int DrawGLScene(GLvoid)
{
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
glLoadIdentity();
glTranslatef(-1.0f, 1.0f, -6.0f);
DrawTriangle();
glTranslatef(1.0f, -2.0f, 0.0f);
DrawTriangle();
glTranslatef(1.0f, 2.0f, 0.0f);
DrawTriangle();
return TRUE;
}

Johny Bravo

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2974
 • Da chief!
  • View Profile
  • www.tu-ke.com
Re: Pisomka z PG
« Reply #16 on: 27.10.2006, 15:23:55 »
z PG su body aj za aktivitu?

JBull

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 148
  • View Profile
Re: Pisomka z PG
« Reply #17 on: 27.10.2006, 15:36:19 »
Body za aktivitu maju asi iba u Straku

Johny Bravo

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2974
 • Da chief!
  • View Profile
  • www.tu-ke.com
Re: Pisomka z PG
« Reply #18 on: 27.10.2006, 16:50:59 »
aha tak ok  :ahaha:

flashmann

 • Newbie
 • *
 • Posts: 46
  • View Profile
Re: Pisomka z PG
« Reply #19 on: 02.11.2006, 03:56:36 »
u nas dava hviezdicky prvym trom, co urobia to, co nakresli na tabulu...
sice to skoro furt len najdu na disku z predosleho cvika, co niekto uz urobil :)

witto007

 • Newbie
 • *
 • Posts: 3
  • View Profile
Re: Pisomka z PG
« Reply #20 on: 06.11.2007, 03:33:32 »
toto si pozrite ludia....
 http://opengl.org/documentation/specs/version1.1/glspec1.1/node25.html

... zapis matic v openGL .. aspon myslim  :bananadance: :h_huh:

DeeL

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4275
 • There is no place like ::1
  • View Profile
Re: Pisomka z PG
« Reply #21 on: 06.11.2007, 04:21:06 »
ludia tu nepiste toto je ARCHIV

Múdri sa naučia od hlupákov viac, ako sa hlúpi poučia z príkladu múdrych.
(Marcus Porcius C. Cato)
It's not that I'm so smart, it's just that I stay with problems longer.
(Albert Einstein)

Hi yourself ;)